• whatsapp-square (2)
  • so03
  • so04
  • so02
  • youtube

ທ່ຽວໂຮງງານ

ຈີນ Amulite Cement Board ໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງຈັກໃນກອງປະຊຸມຢ້ຽມຢາມ

Factory tour (4)

Factory tour (41)

Factory tour (5)

Factory tour (19)

Factory tour (41)

Factory tour (7)

Factory tour (3)

Factory tour (1)

Factory tour (27)

Factory tour (31)

Factory tour (21)

Factory tour (217)

Factory tour (6)

Factory tour (17)

Factory tour (75)

Factory tour (89)

Factory tour (41)

Factory tour (16)

ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການວາງສະແດງຮູບພາບແບ່ງປັນ

Factory tour (28)

Factory tour (27)

Factory tour (29)

Factory tour (10)

Factory tour (21)

Factory tour (22)